Navigace

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška obce Mohelnice č. 2/2021, kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě

OBEC MOHELNICE
Plzeňský kraj

 

Obecně závazná vyhláška obce Mohelnice

č. 2/2021,

 

kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě

 

 

Zastupitelstvo obce Mohelnice se na svém zasedání dne 16 12. 2021 usnesením č. 6/2021 usneslo vydat na základě § 26 odst. 1 písm. b), § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě

 

Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se na území obce stanoví úhrada vodného
ve dvousložkové formě.1)

 

Čl. 2

Stanovení druhu pevné složky

 

Pevná složka vodného a stočného se stanoví podle kapacity vodoměru  dle § 32 odst. 1 písm. a), vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2022.

 

 

………….…………                                                                       ..…..………………

      Martin Misař                                                                                 Bronislav Hulec

      místostarosta                                                                                 starosta obce

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:17.12.2021

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

1      ) § 20 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno: 17. 12. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět