Navigace

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o zrušení OZV o poplatku z ubytovací kapacity

Obec  M o h e l n i c e

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o zrušení OZV o poplatku z ubytovací kapacity.

 

   Zastupitelstvo obce Mohelnice se na svém zasedání dne 17. 1. 2020  usnesením č. 3/2020 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

Čl. 1

Základní ustanovení

 

   Zrušuje se  obecně závazná vyhláška obce Mohelnice č. 3/2011 o poplatku z ubytovací kapacity,  ze dne 13. 3. 2011 

 

 

 

Čl. 2

Účinnost

 

   Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti  dnem  2. 2. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   …..................................................                                                               …...............................................

                                Martin Misař                                                                        Bronislav Hulec

                                místostarosta                                                                              starosta

 

                                                                       

 

 

    Zveřejnění obecně závazné vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

 

Vyvěšeno:18. 1. 2020

Sejmuto:

Vyvěšeno: 18. 1. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět