Navigace

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 obce Mohelnice o nočním klidu

Obec Mohelnice

 

Plzeňský kraj

 

Obecně závazná vyhláška obce Mohelnice

č. 1 /2016,

 

o nočním klidu

 

Zastupitelstvo obce Mohelnice se na svém zasedání dne 23.9.2016  usnesením č.3/16 usneslo vydat na základě § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst.6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.  

 

Čl. 1

                                                                Předmět

 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení vyjímečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon..

 

 

Čl. 2

Doba nočního klidu

 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.do 6. hodiny.1

 

 

Čl. 3

 

Stanovení vyjímečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

 

 1. Doba nočního klidu se vymezuje:

   

 1. v noci z 31.prosince na 1. ledna,
 2. v noci konání Pálení čarodějnic
 3. v době konání sportovních, společenských a kulturních akcí se spoluúčastí obce.

   

   

   

  1 § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může závaznou vyhláškou stanovit vyjímečné případy, zejména slavnosti nebo drobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“

   

   

  2)  Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odstavci 1 této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna  obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

   

 

 

Čl. 4

         Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

(8.10.2016)

 

 

……………………                                                                        ……………………..

  Bronislav Hulec                                                                             Mgr. Eva Ďuráková                                                                        

       starosta                                                                                           místostarostka

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24.9.2016

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 23. 9. 2016

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět