Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 3/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva

OBEC MOHELNICE

 

USNESENÍ č.3/2017

 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mohelnice konaného dne 15.9.2017

 

  Zastupitelstvo obce:

 A.  Bere na vědomí

 

  1. Zprávu o činnosti zastupitelstva obce od posledního veřejného zasedání.
  2. Rozpočtové opatření č. 6
  3. Informace starosty.

      

        B.  Schvaluje

     

  1. Program jednání veřejného zasedání.
  2. Ověřovatele zápisu /p. M. Ježka a M. Karlíka/ a členy návrhové komise /M .Matějková, J .Misař/.
  3. Smlouvu o výpůjčce a darovací na zahradní kompostéry mezi Mikroregionem Nepomucko a

občany Mohelnice.

  1. Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce v rámci projektu OPŽP -

            40. výzva. Jedná se o částku ve výši 74.101,- Kč.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.

  1. Prodej obecního pozemku parc. číslo  st. 76 o výměře 23 m2.

      6.   Poplatek za pitnou vodu - vodné ve výši 15,- Kč.

      7.   Poplatek za užívání prostor obecní stodoly pro soukromé účely ve výši 500,- Kč ( za obě

            místnosti ) a 250 ,- Kč ( za jednu místnost ) od 1.1.2018.

      8.   Nákup skříně na hasičské obleky a skříňku na obecní kroniky ve výši cca 14 000,- Kč.

      8.   Rozpočtové opatření č. 7.

      9.   Návrh usnesení.

            

 C. Ukládá

 

  1. Řěšit připomínky občanů.
  2. Místostarosta Mgr. Ďuráková napíše dopis majitelům pobíhajících psů po návsi.

     

                                                                                   Z: starosta, místostarostka

                                                                                   T: 15.10.2017

                                        

Vyvěšeno: 9. 10. 2017

Datum sejmutí: 9. 11. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět